Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Sentrum Legekontor

Velkommen til Sentrum legekontor! Hovedvirksomheten ved Sentrum Legekontor er allmennmedisin. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig, og har nå tilrettelagt for bestilling av time via SMS fra din telefon eller direkte fra disse nettsidene ved å benytte knapper merket Legetime.

KORONAVIRUSET 

Alle pasienter med luftveissymptomer må unngå å møte direkte på legekontoret. Dette gjelder selv om du egentlig har avtale for noe annet. 
 

På grunn av den pågående Covid-19 pandemien vil all timebestilling foregå pr telefon. 

Møt opp tidligst 5 min før timen din begynnner, slik at vi har færrest mulig på venterommet til en hver tid.

 

Ved behov for akutt hjelp samme dag, må du ta kontakt per telefon.

 

Pasient hos oss?
Alle listepasienter som er tilmeldt hos oss har fortrinnsrett.  Fastlegeordningen?  Ordningen ble innført i 2001. Alle har rett til å få en fastlege. Man velger en fastlege via Fastlegekontoret.  Er du ikke på listen men ønsker å bli fast pasient, må du kontakte Fastlegekontoret.  Man kan også ringe 800 43 573 eller gå på nettside helsenorge.no.

 

Sentrum Legekontor ligger sentralt til i Trimmengården på
Bragernes i Drammen.
Ved øyeblikkelig hjelp utenom åpningstiden:
Ring legevakten i Drammen; telefon  32 80 67 67
Ved livstruende tilstander ring 113.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Barnelege

29. mai 2017

Kai Samson Handeland er vår ny barnelege fra mai 2015. Han tilbyr timer på dagtid.

Henvisning er nødvendig.

Petroleumslege

29. mai 2017

 

Arbeider du offshore eller på flyttbare installasjoner trenger du til enhver tid oppdaterte sertifiseringer og helseerklæringer.

 

Benytt Sentrum legekontor, så møter du kunnskap og innsikt om offshorevirksomhet og får de sertifiseringer og helseerklæringer som er relevant for nettopp deg og din arbeidssituasjon.

Det er Fylkesmannen i Rogaland som godkjenner og administrerer ordningen med Petroleumsleger. Godkjenningen innebærer at legen har spesiell kompetanse på området, og skal sikre at du som arbeidstaker er helsemessig skikket til tjeneste og ikke utgjør en fare for andre eller for sikker drift.