Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Sentrum Legekontor

 

 Velkommen til Sentrum legekontor! Hovedvirksomheten ved Sentrum Legekontor er allmennmedisin. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig, og har nå tilrettelagt for bestilling av time via helsenorge eller direkte fra disse nettsidene ved å benytte knapper merket Legetime.

Ved behov for akutt hjelp  eller sykemelding må du ta kontakt per telefon.

Pasient hos oss?
Alle listepasienter som er tilmeldt hos oss har fortrinnsrett.  Fastlegeordningen?  Ordningen ble innført i 2001. Alle har rett til å få en fastlege. Man velger en fastlege via Fastlegekontoret.  Er du ikke på listen men ønsker å bli fast pasient, må du kontakte Fastlegekontoret.  Man kan også ringe 800 43 573 eller gå på nettside helsenorge.no.

 

Sentrum Legekontor ligger sentralt  på
Bragernes i Drammen.
Ved øyeblikkelig hjelp utenom åpningstiden:
Ring legevakten i Drammen; telefon  32 80 67 67
Ved livstruende tilstander ring 113.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Barnelege

29. mai 2017

Kai Samson Handeland er vår ny barnelege fra mai 2015. Han tilbyr timer på dagtid.

Henvisning er nødvendig.

Petroleumslege og sjømannslege

29. mai 2017

 

  • Alle som oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel skal til enhver tid kunne legge frem gyldig helseerklæring. Fra 1. januar 2014 kan helseerklæringer for petroleumsarbeidere(offshore) bare utstedes av spesielt godkjente leger kalt petroleumsleger.

 

  • Alle arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger, med noen få unntak (helseforskriften § 2), må ha helseerklæring. En helseerklæring er en erklæring fra sjømannslege om at en person er funnet helsemessig skikket til å gjøre tjeneste om bord på norske skip og flyttbare innretninger.