• Alle som oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel skal til enhver tid kunne legge frem gyldig helseerklæring. Fra 1. januar 2014 kan helseerklæringer for petroleumsarbeidere(offshore) bare utstedes av spesielt godkjente leger kalt petroleumsleger.

 

  • Alle arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger, med noen få unntak (helseforskriften § 2), må ha helseerklæring. En helseerklæring er en erklæring fra sjømannslege om at en person er funnet helsemessig skikket til å gjøre tjeneste om bord på norske skip og flyttbare innretninger.