Kai Samson Handeland er vår ny barnelege fra mai 2015. Han tilbyr timer på dagtid.

Henvisning er nødvendig.