Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Om oss


Hovedvirksomhet:
Allmennmedisin

Andre virksomheter:
Risikovurdering og forebyggelse av hjerte- og karsykdommer
Behandling av høyt kolesterol og andre forstyrrelser i fettstoffskiftet
Blodtrykksbehandling
Behandling av diabetes
Råd om livsstil
Kostholdsveiledning
Gynekologisk undersøkelse og prøvetaking samt Svangerskapsomsorg
Småkirurgi –føflekker, frysebehandling av vorter osv

Samtalebehandling ved psykiatriske problemstillinger og livskriser

Undervisningsplikt
Sentrum legekontor er tilknyttet Universitetet i Oslo og har av den grunn undervisningsplikt. Det kan derfor hende du treffer på en medisinsk student under konsultasjonen. (en måned i høst og vårsemesteret)

Undersøkelsesrepertoar
Mange laboaratorieanalyser foretas hos oss. 

Andre analyser sendes videre til SBHF Drammen, Rikshospitalet, Ullevål og Aker samt andre større sykehus i Oslo.

Legekontoret er for øvrig komplett utstyrt for diverse undersøkelser som er naturlig å gjøre i allmennpraksis. Dessuten utføres elektrokardiogram (EKG, hjerteprøve), 24 timers blodtrykksmåling, blodsirkulasjonsmåling og spirometri (lungefunksjon), hørselstest og måling av trommehinnefunksjon.

Allergiutredning

Kvalitetssikring
Sentrum Legekontor er med i NOKLUS: kvalitetssikring for private medisinske laboratorier. Det foretas kontinuerlig kontroll på kvaliteten av de foretatte analyser.