Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Barnelege

29. mai 2017

Kai Samson Handeland er vår ny barnelege fra mai 2015. Han tilbyr timer på dagtid.

Henvisning er nødvendig.

Petroleumslege og sjømannslege

29. mai 2017

 

  • Alle som oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel skal til enhver tid kunne legge frem gyldig helseerklæring. Fra 1. januar 2014 kan helseerklæringer for petroleumsarbeidere(offshore) bare utstedes av spesielt godkjente leger kalt petroleumsleger.

 

  • Alle arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger, med noen få unntak (helseforskriften § 2), må ha helseerklæring. En helseerklæring er en erklæring fra sjømannslege om at en person er funnet helsemessig skikket til å gjøre tjeneste om bord på norske skip og flyttbare innretninger.